Belastingen

Sinds 1973 verzorgt Adviesburo Aad de Vries aangiften inkomstenbelasting voor particulieren. Aangiften van toen en nu zijn een wereld van verschil. Zo behoorde in 1973 kinderbijslag en de rijkspremie voor een nieuwbouw koopwoning tot het belastbaar inkomen. De hulp van de computer liet nog wel een jaar of 20 op zich wachten.

Anno 2018 is het doen van een aangifte zonder computer onmogelijk.

Men kan gratis het aangifte-programma van de belastingdienst downloaden en zelf de aangifte doen, veel van onze klanten worden al beroerd als ze er aan denken of men kan het professioneel laten verzorgen. Bedrijven, zoals Adviesburo Aad de Vries, die dit beroepsmatig doen, beschikken over een professioneel aangifteprogramma.

Een professioneel programma biedt veel voordelen ten opzichte van het gratis programma van de belastingdienst, zowel voor de verzorger van de aangifte, maar meer nog voor de klant.

Enkele voordelen voor de klant

  • I. Automatisch optimaliseren.
    Dit is het schuiven van bepaalde inkomsten en/of aftrekposten tussen (gehuwde) partners om zo het laagst te betalen belastingbedrag te verkrijgen.
  • II. Koppeling met de toeslagenprogramma’s
    Direct kunnen zien of er recht bestaat op toeslagen.
  • III. Automatische middeling berekening
  • IV. Geen DigID nodig
    Uw DigID geeft u evenmin af als uw pincode, er is al dikwijls mee gefraudeerd. Bedrijven die uw DigID vragen om aangifte te doen, vinden wij een beetje dubieus. Als het een service is, ok, maar het blijft onprofessioneel. Als men er ook nog geld voor vraagt, zeggen wij: ,,Nee, niet doen!’’
Klik hier voor de kosten voor het verzorgen van uw aangifteblauwe-belastingenvelop