Voorbeeld 11

Partner in verpleeghuis en huurtoeslag

Het gezamenlijk inkomen is te hoog om in aanmerking te komen
voor huurtoeslag. Bij opname in het verpleeghuis, waarbij de
opgenomen partner wordt ingeschreven op dat adres, telt alleen
het inkomen van de achterblijvende partner mee voor de
berekening. Maar ook als u beiden op hetzelfde adres
ingeschreven blijft en uw partner verblijft langer dan 1 jaar in een
verpleeghuis, telt het inkomen niet meer mee. Hiervoor moet een
speciaal verzoek worden ingediend bij de belastingdienst.

De berekening is als volgt met de gegevens hierboven vermeld:

De toeslag wordt niet vanzelf toegekend door de Belastingdienst,
er moet een aanvraag worden ingediend en zo nodig een
formulier met een Verzoek bijzondere situatie. Veel mensen
weten niet dat zij hiervoor in aanmerking komen en laten dus veel geld liggen.