Voorbeeld 5

Gelijk aan voorbeeld 4. De partner heeft nu geen pensioen, maar alleen AOW.

Zie voorbeeld 4

Als er nu geen aangifte wordt gedaan voor de partner, dan wordt het volledige belaste vermogen (€ 120.000) niet verdeeld. De aanslag wordt dan € 457 te betalen. Als wel aangifte wordt gedaan voor de partner, dan geeft het programma de automatische verdeling van € 28.800 en € 91.120 (samen € 120.000).

De te betalen belasting is dan geen € 457, maar er volgt een teruggaaf van € 435, derhalve een verschil van € 892.

Klik hier voor voorbeeld 6