Voorbeeld 6

Gelijk aan voorbeeld 5, het spaargeld is echter € 80.000

Zie voorbeeld 5

Het belaste vermogen ad € 20.000 gaat naar de partner. De teruggaaf inkomstenbelasting blijft € 609. Gelijk aan voorbeeld 3.

Echter, doordat het professionele programma een koppeling heeft met de toeslagen kunnen we direct zien dat er nu een recht op zorgtoeslag is ter hoogte van € 635.

Klik hier voor voorbeeld 7