Voorbeeld 9

Houdt u ook rekening met de aanslaggrens van € 46 ?

Men is nu geneigd om de eigen woning bij A te laten, omdat deze de voorlopige teruggaaf daarvoor heeft ontvangen.

De teruggaaf wordt dan A – € 666 en B – € 433 = € 1.099, (B krijgt terug door een verschil in arbeidskorting)

De automatische verdeling verdeelt de eigen woning naar A – € 1.437 en B – € 1.564. Totaal € 3.001, De teruggaaf van A wordt dan € 0 (eigenlijk € 46 te betalen, maar dat wordt € 0 ivm de aanslaggrens) en van B € 1.145. De totale teruggaaf stijgt van € 1.099 naar € 1.145. (verschil € 46)

Klik hier voor voorbeeld 10